Profilování bruslí

 

Profilování bruslí - HokejLevně.czCo je profilování bruslí a k čemu slouží?

Profilování bruslí znamená přetvarování nožů bruslí podle předem připravených šablon určujících tvar kolébky. Výhoda profilování také spočítá v tom, že díky tomuto procesu, kdy se oba nože profilují současně, dojde k jejich naprostému srovnání do roviny.

Všechny nože bruslí, které nejsou předem naprofilované z výroby (do sezony 2019/2020 to nebyly žádné nože), mají odlišný tvar. Ačkoliv je tento rozdíl na první pohled velmi nepatrný, na ledě může být rozdíl cítit a každá brusle se může chovat jinak. Pokud máte brusle, které mají vyndavací nože, můžete si tuto skutečnost ověřit tím, že nože přiložíte k sobě. Měli byste vidět, že mají nože rozdílnou výšku v různých částech nože při srovnání dle horní hrany nožů.

Jak jsme již zmínili výše, proces profilování bruslí odstraňuje nerovnosti obou nožů a umožňuje zvolit si tvar nožů (tzv. kolébku) dle svého stylu bruslení. Volba kolébky může následně ovlivnit také hloubku žlábku. Uveďme si příklad pro lepší pochopení - doposud jste bruslili na bruslích, které neměly nože naprofilované a byly tedy nepatrně odlišné jeden od druhého. Zároveň jste na těchto bruslích měli s největší pravděpodobností rádius kolébky přibližně 9 - 10 ft. Nyní zvolíte například rádius kolébky 13 ft, což znamená, že budeme mít delší stojnou plochu, čímž získáte i lepší stabilitu a odraz. Díky delší stojné ploše budete mít větší kontakt s ledem, což Vám zase dovolí volit mělčí hloubku žlábku (vyšší čísla žlábků) při broušení. Mělčí hloubka žlábku zase přináší lepší obratnost a snížení namáhání třísel a svalů.

Profilování bruslí se provádí vždy při nákupu nových bruslí nebo nožů (pokud tedy nejsou již naprofilované) nebo alespoň 1x za sezonu. Profi hráči pak provádí profilování přibližně 3x za sezonu (na začátku sezony, v období kolem Vánoc a před play-off). Předpokladem, aby profilování vydrželo celou sezonu, je broušení bruslí na automatických bruskách, které mají konstantní rychlost pohybu při broušení a stálý tlak kotouče na nůž.  


Video ukázka procesu profilování bruslí


Profilování bruslí - HokejLevně.cz

Vysvětlení názvosloví profilování bruslí

Nejprve si vysvětlíme, co znamenají čísla uváděná u jednotlivých profilů uváděných níže. Hodnoty ve stopách (např. 13 ft) udávají poloměr kruhu, který je využit pro tvorbu profilu (kolébky) nože od špičky k patě nože. Nejedná se tedy o údaj označující hloubku žlábku.

Vyšší čísla profilů (15 ft - 20 ft) znamenají tedy, že se jedná o větší poloměr kruhu a tím pádem se při profilování na nůž opíše kolébka plošší. Tím je docíleno toho, že hráč stojí na delší ploše, má tedy perfektní stabilitu, dobrý odraz při bruslení v jízdě rovně. Má to i svá negativa, a to horší vlastnosti při prudších změnách směru a v obratech.

Nižší čísla profilů (6 ft - 9 ft) znamenají, že se jedná o menší poloměr kruhu a tím pádem se při profilování na nůž opíše kolébka více zakulacená. Tím je docíleno toho, že hráč stojí na relativně krátké ploše, má perfektní možnost měnit směr a výbušně akcelerovat. Nevýhodou pak je horší stabilita, špatný odraz pro dlouhý skluz a nutnost broušení hlubšího žlábku tak, aby hráče brusle dobře držely v bognách a přešlapování, když je kontakt nože s ledem výrazně menší.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ideální je volba kombinace více rádiusů, díky čemuž získáte to výhodné, co každý z rádiusů nabízí. Proto je na trhu plno předpřipravených šablon, které jsou kombinací například 2, 3 nebo 4 různých rádiusů. Toto ovšem neplatí u amatérských bruslařů, pro které je zpravidla vhodnější samostatný profil. To samé platí i u menších dětí, kteří se učí bruslit, a pro které je nejdůležitější stabilita. V obou těchto případech je nejvíce doporučován samostatný profil 13 ft, který je považován za vhodný univerzál pro tuto skupinu uživatelů.

Přehled typu pohybu podle místa na noži

  • Zrychlení a hbitost (starty, prudké změny směru) vychází z přední části nože - maximální efekt pohybu je při hodnotě 6 ft - 9 ft

  • Rychlost (dlouhý skluz na rovince) vychází z prostřední části nože - maximální efekt pohybu je při hodnotě 12 ft - 13 ft

  • Stabilita (zejména v osobních soubojích s protihráčem)  - maximální efekt této části je při hodnotě 15 ft - 20 ft

 


Profilování bruslí profil 10ft - HokejLevně.cz

Samostatný profil 10 ft

Samostatný profil 10 ft je univerzální profil, který naleznete na některých modelech nových bruslí značky Bauer (většinou u vel. INT a SR). Právě tento profil je použit z toho důvodu, že je to "takový univerzál", který lze dobře na cokoliv jiného přeprofilovat a zároveň může vyhovovat i mnoha hokejistům, kteří si ho na bruslích rozhodnou ponechat a nože si dál neprofilují na jiný profil.

Naše vlastní testování profilu 10 ft

Profil 10´ testoval hráč, který na tento profil přešel z delšího užívání profilu Ellipse. Žlábek ponechal ten, na který byl zvyklý (20"). Pocitově se hráč na profilu 10´ necítil tak stabilní a měl pocit přepadávání dopředu a dozadu díky menšímu kontaktu s ledem, který tento profil nabízí ve srovnání s Ellipse

 

 


Profilování bruslí profil 13 - HokejLevně.cz

Samostatný profil 13 ft

Jedná se o univerzální profil vhodný pro amatérské hokejisty a děti. Tento profil má po celé délce nože rádius 13 ft, který je vhodný pro dobrý odraz při delším skluzu. Většina bruslí, které nejsou naprofilované mají rádius zhruba 9 ft - 11 ft. Při naprofilování na 13 ft tedy dojde ke zploštění prostřední části nože, čímž se zvýší plocha nože, která je v přímém kontaktu s ledem. To má za výsledek celkové zlepšení stability.

Díky odrazu větší plochou dokážete stejně rychle bruslit s daleko mělčím žlábkem při zachování perfektní stability.

 

 

Naše vlastní testování profilu 13 ft

Náš vlastní test tohoto samostatného profilu provedl od mala hrající hokejista, který má dobré základy bruslení a v současnosti hraje cca 2x týdně. Tento hokejista neměl doposud s profilováním žádnou osobní zkušenost, na automatické brusce ProSharp si nechával pouze brousit brusle na žlábek č. 13. Na mělčích žlábcích (vyšší čísla) se již necítil jistý v bognách nebo přešlapování.

Nejprve jsme nože našeho testovaného hokejisty přeměřili, abychom zjistili, jak moc jsou rozdílné jeden od druhého a jaké rádiusy profilu oba nože mají. Po přeměření bylo zjištěno, že jeden nůž má profil 10 ft a druhý profil 11 ft.

Následně proběhlo samotné profilování nožů, kterému samozřejmě předcházelo vyrování obou nožů tak, aby byly perfektně totožné a mohl být proces profilování úspěšný. Na první testování profilu 13 ft si hráč ponechal i žlábek č. 13, na který byl zvyklý. Po chvíli testování bylo ale nutné brusle přebrousit na žlábek č. 20, neboť jsme profilováním na rádius 13 ft získali delší stojnou plochu a najednou byly brusle při žlábku č.13 příliš ostré. 

Žlábek č. 20 byl již v pořádku, a tak mohlo být testování plnohodnotně provedeno. Výsledek byl takový, že testovaný hráč pociťoval mnohem lepší stabilitu v zatáčkách a dobrý odraz při bruslení. Zároveň se díky mělčímu žlábku "tolik nenadřel" na každý odraz. Nevýhoda byla shledána při startech z místa nebo po brzdě, kdy byly tyto starty složitější.


Profilování bruslí profil zuperior - HokejLevně.cz

Kombinovaný profil ZUPERIOR

Tento profil je vhodný pro agilní bruslení (rychlé starty, prudké otočky, rychlé kmitání nohama při bruslení). Z tohoto důvodu je doporučován profil ZUPERIOR na brusle Bauer Vapor, které také tento styl bruslení podporují. U této šablony dojde k rozdělení nože na 3 části:

Zrychlení - přední část nože určuje kvalitu zrychlení při startu

Rychlost - tato oblast zajišťuje kvalitní odraz při dlouhém skluzu na delší vzdálenosti

Stabilita - tato oblast zajišťuje stabilitu v osobních soubojích

V každé části nože je naprofilovaná jiná velikost rádiusu (nižší číslo znamená že je nůž více zakulacený, vyšší číslo naopak znamená že je v dané části nůž plošší)

Čím větší je plocha jednotlivých částí, tím větší je jejich důležitost pro daný styl bruslení. U profilu ZUPERIOR jsou nejdůležitější částí Rychlost a Zrychlení, které na šabloně představují největší plochu. Stabilita pak v tomto případě představuje plochu menší.

Naše vlastní testování profilu Zuperior

Testování tohoto profilu provedl stejný hráč, který testoval profil 13 ft, abychom mohli pocity objektivně posoudit a popsat. Pro profilování byly použity nože, které byly dříve naprofilované na rádius 13 ft, což znamenalo, že při profilování došlo k zakulacení přední špičky nože a ke zploštění části na patě. Žlábek č. 20 byl zachován jako v předchozím případě.

Výsledek testování byl takový, že pocit při dlouhém skluzu byl totožný jako u profilu 13 ft, ale došlo k výraznému zlešení pocitu při prudkých otočkách, startech z místa a startech po brzdě - tedy ve všech činostech, které vycházejí ze špičky a u kterých je výhodou menší rádius v přední části nože. Tento tvar nožů vás neustále nutí do pohybu kupředu na úkor stability a je tedy vhodný zejména pro agilní hráče, kteří mají ve svém stylu hry časté změny směru, prudké starty a celkově výbušné bruslení. Kvůli nízkému zaměření na stabilitu není tento profil vhodný pro začínající bruslaře, kteří nemají dostatečnou stabilitu na bruslích a také pro hráče, kteří během svého stylu hry vyžadují výraznou míru stability pro osobní souboje.


Profilování bruslí profil QUAD - HokejLevně.cz

Kombinovaný profil QUAD

Tento profil je vhodný pro silový styl bruslení (dlouhý skluz, silný záběr při každém odrazu, výborná stabilita na bruslích). Z tohoto důvodu je doporučován profil QUAD na brusle Bauer Supreme, které také tento styl bruslení podporují. U této šablony dojde k rozdělení nože na 4 části:

Zrychlení - přední část nože Vám určuje kvalitu zrychlení při startu

Hbitost - druhá oblast určuje obratnost při otočkách, zatáčkách a brždění

Rychlost - tato oblast zajišťuje kvalitní odraz při dlouhém skluzu na delší vzdálenosti

Stabilita - tato oblast zajišťuje stabilitu v osobních soubojích

 

Čím větší je plocha jednotlivých částí, tím větší je jejich důležitost pro daný styl bruslení. U profilu QUAD jsou nejdůležitější částí Rychlost a Stabilita, které na šabloně představují největší plochu. Zrychlení a hbitost mají u této šablony menší plochy a tím pádem je malá i jejich důležitost pro daný styl bruslení.

Naše vlastní testování profilu QUAD

Profil QUAD jsme otestovali a jeden z našich pracovníků i na tomto profilu fungoval cca 1,5 sezony. Jednalo se o profil Ellipse ZERO a žlábek 32. Pocity byly lepší než na profilu 10 ft, nicméně po delším testování profilu ELLIPSE i tento pracovník přešem na profil ELLIPSE.


Profilování bruslí profil Ellipse - HokejLevně.cz

 

 

Profil Ellipse

Jedná se o absolutní novinku ve vývoji profilování bruslí, kterou Prosharp uveřejnil v říjnu 2020. Místo použití klasických kruhových rádiusů různých velikostí se používá elipsa, díky které je dosaženo perfektního spojení agilního profilu ZUPERIOR a silového profilu QUAD. Znamená to tedy, že všechy níže uvedené elipsy podporují jak dynamické, tak i silové bruslení.

 

 

 

V nabídce jsou tyto velikosti elipsy:

Ellipse 3XS - tato velikost profilu je určená pro brusle ve velikosti 1-2

Ellipse XXS - tato velikost profilu je určená pro brusle ve velikosti 3-4

Ellipse XS - tato velikost profilu je určená pro brusle ve velikosti 5-6

Ellipse Zero - tato velikost profilu je určená pro brusle ve velikosti 7-8

Ellipse I - tato velikost profilu je určená pro brusle ve velikosti 9-10

Ellipse II - tato velikost profilu je určená pro brusle ve velikosti 11-12

* Všechny tyto velikosti jsou pouze doporučené a je možné je využívat také na okolní velikosti bruslí. Pokud se daný profil použije přesně na uvedené velikosti, je zde přesná rovnováha mezi agilním a silovým bruslením a také zde je maximální efekt použitého profilu.

Pokud hráč zvolí větší tvar elipsy na menší brusle (např. Ellipse I se použije na brusle velikosti 7), tak bude při bruslení více převažovat silové bruslení oproti agilnímu.

Pokud naopak hráč zvolí menší tvar elipsy na větší brusle (např. Ellipse Zero se použije na brusle velikosti 10), tak bude převažovat agilní bruslení oproti silovému stylu bruslení.

 

Naše vlastní testování profilu Ellipse

I tento profil testoval stejný hráč jako předešlé profily, aby bylo docíleno perfektního srovnání jedním bruslařem. Na velikosti brusle Bauer 9.5 (EUR 45) byl použit profil Ellipse I a následně nabroušený žlábek č. 18. Už po pár minutách na ledě byl výrazným způsobem cítit lepší pocit při bruslení oproti profilu 13´ a také oproti profilu Zuperior především v přední polovině brusle, kdy máte pocit jako by byly brusle kratší a můžete snadno na malém prostoru měnit směr pohybu a jakékoliv bogny jsou daleko efektivnější a rychlejší.

I když došlo k výraznému zvýšení agility při bruslení tak žádným způsobem není ovliněn odraz do dlouhého skluzu a také stabilita na nožích je perfektní.

Ze všech testovaných profilů mi osobně tento profil přijde pocitově nejlepší.


Profilování bruslí - HokejLevně.czSpolupráce Bauer - Prosharp

Profilování bruslí se stalo v zemích hokejových velmocí (Kanada, USA, Švédsko,...) součástí takřka každého hokejisty nebo i obecně bruslaře. Tuto skutečnost zachytila i značka Bauer, která započala od sezony 2020/2021 spolupráci se švédskou společností ProSharp, která je celosvětově známá díky výrobě automatických brusek, které jsou k vidění ve velké míře i v ČR. Tyto brusky umí nejen kvalitně brousit brusle, ale nabízí také možnost profilování nožů bruslí, které slouží k efektivnějšímu využívání vynaložené energie do bruslení a ke zlepšení techniky bruslení v návaznosti na styl bruslení každého jednotlivého hráče.

Od sezony 2020/2021 přichází Bauer s tím, že některé modely bruslí jsou z výroby rovnou naprofilované. U prvních modelů (např. Supreme ULTRASONIC) to byl i kombinovaný profil, nyní se ale většinou jedná o profil 10 ft (INT a SR velikosti) a profil 13 ft (JR velikosti / nazývaný také jako BALANCE). To, jaký profil u daných bruslí naleznete (a zda tam nějaký je), uvádíme v atributech u jednotlivých modelů v e-shopu.


Profilování bruslí - HokejLevně.czCena a doba trvání profilování nožů

 

Profilování bruslí je možné provést během otevírací doby uvedených prodejen:

 

Základní cena profilování je 550 Kč / pár

Cena s registrací na eshopu (s věrnostní kartou) 500 Kč / pár

 


Půjčení naprofilovaných nožů

Pokud byste si rádi vyzkoušeli naprofilované nože "nanečisto", pak Vám můžeme naprofilované nože zapůjčit.

Celkem máme k dispozici cca 140 párů naprofilovaných nožů, které si můžete zapůjčit v hokejových prodejnách v Mělníku, v Kladně a v Litvínově. 

Nejvíce nožů k zapůjčení máme s kombinovanými profily ELLIPSE, QUAD a ZUPERIOR. V nabídce ale také máme profil 13 ft (značený jako BALANCE / menší velikosti), nebo gólmanské profily ELLIPSE A GOALIE SAM.

Všechny nože, které máme k zapůjčení k dispozici, jsou vhodné do bruslí BAUER, a to do hráčských holderů EDGE a POWERFLY (ne všechny), nebo do brankářských holderů VERTEXX.

Pro informaci na konkrétní typ profilu v určité velikosti nás kontaktujte na tel. 771 188 661, nebo na email obchod@hokejlevne.cz .

Zápůjčka je zpravidla na 2 dny v ceně 200,- Kč / pár nožů.

Všechny nože, které jsou k dispozici, jsou samozřejmě také nabroušené. Případně lze dle požadavku přebrousit na žlábek dle potřeby zákazníka.

Testovací nože je možné zkoušet pouze během tréninků a nikoliv během hokejových zápasů.


HokejLevně.cz využívá pro správu webové stránky soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod webu nezbytné, některé z nich nám pomáhají vylepšit váš uživatelský zážitek. Soubory cookies si můžete přizpůsobit podle sebe.

Více o GDPR

Souhlasím
Přizpůsobit nastavení